قوانین و مقررات

  • -> ارسال تصاویر مدارک اساسی شامل مدارک ثبتی شرکت جهت شروع همکاری.
  • -> واریز مبلغ طرح موردنظر برای شروع به همکاری و ارسال رسید آن یا شماره پیگیری (ارجاع) به رایانه سایت.
  • -> ارسال و اطلاع رسانی هرگونه درخواست خاص بصورت کتبی به آدرس پستی یا صندوق ایمیل این موسسه.
  • -> اعلام ثبت فردی به عنوان نماینده شرکتها با مهر و امضاء آن شرکت و ارسال به این مجموعه جهت پیگیری کلیه موارد درخواستی آن شرکت.
  • -> اعلام تغییرات مکانی و تماس با آن مجموعه به صورت کتبی به این مجموعه جهت اطلاع رسانی و درج در سایت.
  • -> جهت پاسخگویی درمورد مطالب تجاری حداقل ۱۵روز کاری زمان لازم می باشد.
  • -> به مکاتباتی که از طریق آدرس پست الکترونیکی info@irexporter.com صورت گرفته باشد ترتیب اثر داده خواهد شد.
  • -> متعهد هستیم مکاتبات را به آدرس ایمیل یا شماره فکس که برای ثبت نام اعلام نموده اند ارسال نماییم و در صورت تغییر و عدم اطلاع این موسسه هیچ گونه مسئولیتی بر عهده این موسسه نمی باشد.
  • -> اعلام همکاری پس از وصول وجه واریزی به شماره حساب این موسسه می باشد و نتیجه به اطلاع آن شرکت از طریق ایمیل خواهد رسید.
  • -> شرکت ها موظف هستند به جهت تسریع صفحه شخصی نسبت به ارسال تصاویر و مشخصات محصولات حداکثر ظرف ۷ روزکاری اقدام نمایند و در غیراینصورت تاخیر در انجام امور به عهده آن شرکت می باشد.
  • -> این شرکت نیز موظف است در صورت تغییر شیوه های اطلاع رسانی در اولین فرصت آن شرکت را مطلع سازد.

تلفن: ۰۲۱۸۶۰۸۵۸۱۱ – ۰۲۱۷۷۴۹۳۱۲۰

نمابر: ۴۳۸۵۸۱۹۵

آدرس ایمیل: info@irexporter.com